Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Klinika obchodného práva

Cieľom povinne voliteľného predmetu je získanie praktických skúseností v predmete obchodné právo, nácvik vypracovania praktických zadaní (podania na súd, zmluvy) a právnych analýz v konkrétnych prípadoch zObchodného práva a vyústi do precvičenia teoretických vedomostí o súdnom procese prostredníctvom simulovaného súdneho sporu z Obchodného práva. Vzhľadom na viaceré spoločné črty s predmetom Právo obchodných spoločností, je podstatná časť výučby venovaná obchodnému záväzkovému právu.

SYLABY

 1. Náležitosti podaní na súd a právnych analýz. Výpočet trov konania a trov právneho zastúpenia v súdnom konaní.
 2. Vznik obchodných záväzkov
 3. Vypracovanie zmlúv. Špecifiká obchodných zmlúv.
 4. Zodpovednosť za porušenie záväzkov. Uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za škodu v obchodnom práve.
 5. Riešenie prípadových štúdií.
 6. Riešenie prípadových štúdií
 7. Riešenie prípadových štúdií
 8. Príprava vybraných zmlúv
 9. Príprava vybraných zmlúv
 10. Príprava vybraných zmlúv
 11. Príprava na simulovaný súdny spor
 12. Príprava na simulovaný súdny spor
 13. Príprava na simulovaný súdny spor