Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Klinika daňového práva

Študent v rámci tohto predmetu bude riešiť príklady v oblasti daňového práva a získa znalosti z rozhodovacej činnosti správcov daní a súdov v daňových veciach.

Prílohy ku stránke: