Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Hospodárske právo

V rámci štúdia študent získa prehľad v právnych inštitútoch, prostredníctvom ktorých štát zasahuje do hospodárskych procesov. Oboznámi sa s teoretickým vymedzením pojmu a predmetu Hospodárskeho práva a s vybranými právnymi normami regulujúcimi pôsobenie štátu v hospodárskych vzťahoch. Výučba prebieha vo forme prednášok a dominuje jej právna úprava obchodného a živnostenského registra, cenotvorby, postavenia štátneho podniku, problematiky verejného obstarávania, živnostenského podnikania a ochrany hospodárskej súťaže.