Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Finančné právo - všeobecná časť

Študent v rámci tohto predmetu získa všeobecné informácie z oblasti finančného práva, najmä však charakteristické znaky finančného práva, informácie z oblastí finančno-právnych noriem či vzťahov v danom právom odvetví. Predmet tiež všeobecne informuje o práve rozpočtovom, daňovom, colnom či menovom a práve finančného trhu.