Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva súkromného a procesného

 
 
Vážení študenti,
 
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, pre Vás pripravili 
 
 
 
SIMULOVANÝ SÚDNY SPOR
 
Z MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA SÚKROMNÉHO A PROCESNÉHO
 
na tému „občianskoprávnych únosov“
 
POZOR!TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 15. MÁJA!!! 
 
 
Súťaž je určená študentom nielen našej fakulty, ale aj študentom všetkých právnických fakúlt v Slovenskej republike. Súťažné družstvá môžu byť tvorené 2 -  4 študentmi právnických fakúlt. Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách. Prvé kolo je písomné, druhé kolo ústne.Prihlásiť sa je možné TU.
 
 
Prvé – písomné kolo bude prebiehať v termíne od 19. marca 2020 do 30. apríla 2020. 
V tomto kole súťažné družstvá vypracujú písomnú analýzu zadania. Súťažné tímy zašlú svoje písomné analýzy prostredníctvom e-mailu – mootcourtprf@umb.sk  najneskôr do 30. apríla 2020. Súťažná porota následne analýzy ohodnotí a vyberie zo zaslaných analýz dve najlepšie, pričom súťažné družstvá, ktoré tieto analýzy vypracovali, postúpia do druhého – ústneho kola.
 
 
Druhé – ústne kolo sa bude konať v najbližšom možnom termíne, ako to epidemiologická situácia dovolí, na pôde Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za osobnej účasti členov postupujúcich družstiev. Termín druhého – ústneho kola bude súťažiacim písomne oznámený a rovnako tak bude zverejnený na webovej stránke organizátora.
 
 
Bližšie informácie a zadanie prípadu nájdete v prílohe.