Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

The Language of Contract and Company Law

Vyučujúci:

PhDr. Anna Schneiderová, PhD. |
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Tajomníčka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
160 
048 446 3160


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici