Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Svetové právne systémy

O čom predmet je

Predmet približuje študentom veľké právne systémy sveta (kontinentálna Európa, Veľká Británia a Spojené štáty americké,  Čína a islamský právny systém a in.), ich základné piliere, novodobý vývoj, základné inštitúcie a súdne sústavy. Zároveň oboznamuje študentov zo základnými aspektmi právnej komparatistiky a komparatívnej metódy. 

Zaradenie predmetu

Predmet Svetové právne systémy je ponúkaný ako povinne voliteľný predmetbakalárskom štúdiu.

Pre koho môže byť predmet užitočný

 Znalosť svetových právnych systémov je nevyhnutnou výbavou každého sudcu, ktorý bude potencionálne v budúcnosti rozhodovať o právnych vzťahoc s cudzím prvkom. Je však užitočná i pre každého právnika ktorý sa chce podielať na tvorbe legislatívy, pracovať vo vládnych alebo európskych inštitúciách, alebo len lepšie poznať svoj vlastný právny poriadok.

 

 Materiály k predmetu, sylabus a otázky nájdete v e-learningovom portáli Univerzity M.Bela https://lms.umb.sk/  

  

Vyučujúci: 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. |
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Vlasta.Kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245
 
JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151