RSS RSS print

Právo vnútorného trhu Európskej únie

Predmet Právo Európskej únie II. je vyučovaný ako povinný predmet v magisterskom štúdiu.

     Nadväzne základom predmetu je hmotné úniové právo, najmä vnútorný trh, t.j. voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu a s ním súvisiace ustanovenia. Poskytuje prehľad o európskych normách týkajúcich sa jednotlivých odvetví práva a ich vzťahu k slovenským právnym normám. Takisto sleduje vývoj v harmonizácii slovenského práva s právom EÚ. Cvičenia sú zamerané najmä na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.

Prednášajúca: 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. |
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Vlasta.Kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela