Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Právo medzinárodných zmlúv

O čom predmet je

Medzinárodné zmluvy sú ústredným prostriedkom, ktorým štáty a medzinárodné organizácie upravujú svoje vzťahy podľa medzinárodného práva. Zbierka zmlúv OSN v súčasnosti obsahuje viac ako 180 000 zmlúv. Právo medzinárodných zmlúv je jednou z integrálnych súčastí medzinárodného práva verejného.
Predmet Právo medzinárodných zmlúv sa zaoberá teoretickými aj praktickými problémami medzinárodného zmluvného práva. Počas predmetu sa bude pracovať najmä s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve z roku 1969, avšak dôraz bude kladený taktiež na prípadové štúdie prejednávané pred medzinárodnými súdnymi orgánmi.

Zaradenie predmetu

Predmet Právo medzinárodných zmlúv je vyučovaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

Čo vás predmet naučí

Absolvovaním kurzu študent získa vedomosti týkajúce sa procesu tvorby medzinárodných zmlúv. Študent porozumie jednotlivým právnym textom v oblasti tvorby medzinárodných zmlúv ako aj právneho života zmlúv. V rámci predmetu si študenti osvoja poznatky napríklad o uzatváraní medzinárodných zmlúv, o výhradách k medzinárodným zmluvám alebo o výklade medzinárodných zmlúv. Pozornosť bude taktiež venovaná medzinárodným zmluvám uzatváraným medzinárodnými organizáciami, osobitne Európskou úniou. Študent súčasne získa vedomosti o judikatúre medzinárodných súdnych orgánov s osobitným dôrazom na juikatúru Medzinárodného súdneho dvora.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Študent nadobudne praktické zručnosti, ktoré využije pri svojej odbornej činnosti najmä v rámci diplomacie a pôsobenia v štátnej službe, napríklad pri prípravách návrhov bilaterálnych zmlúv alebo pri účasti na negociačných rokovaniach zameraných na prípravu a prijaie medzinárodnej zmluvy. Získané analytické myslenie a poznatky z konkrétnych prípadov riešených pred medzinárodnými orgánmi napomôžu študentovi aplikovať tieto vedomosti v praktických situáciách, s ktorými sa pri negociácii medzinárodných zmlúv stretne.

Nadobudnuté poznatky budú prínosom aj pre príslušníkov iných právnických profesií, pretože v prípade práva medzinárodných zmlúv ide o jednu z najfrekventovanejších oblastí majúcu svoje pevné miesto aj vo vnútroštátnych právnych poriadkoch, keďže súdy pri svojom rozhodovaní často priamo aplikujú medzinárodné zmluvy.

Ďalšie informácie o predmete vrátane odporúčanej literatúry sú zverejnené v Moodle.
Sylabus a otázky k predmetu sú dostupné v prílohe

Kontaktujte nás: 

JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A. |
JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A.
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
jan.kralik2@umb.sk
152 
048 446 3152

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela