Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právo medzinárodných organizácií

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

 Predmet Právo medzinárodných organizácií je súčasťou široko ponímaného konceptu vzdelávania v odbore medzinárodné právo. Jeho cieľom je prehĺbiť poznatky poslucháčov o najvýznamnejších medzinárodných vládnych organizáciách súčasnosti, ich štruktúre, činnosti, ako aj o pôsobení Slovenskej republiky v nich, nevynímajúc históriu medzinárodných organizácií. Poznatky reflektujú u jednotlivých medzinárodných organizáciách taktiež aktuálne dianie a zmeny v oblasti súvisiacej právnej úpravy. Okrem teoretických poznatkov, sa výuka zameriava aj na široký okruh praktických otázok súvisiacich s pôsobením zástupcov štátu v medzinárodných organizáciách. Tým by sme mali prispieť k vytvoreniu personálnej rezervy kvalifikovaných právnikov, ktorí by mohli potencionálne v týchto organizáciách pôsobiť ako zástupcovia SR, resp. mať širšie vedomosti predovšetkým s ohľadom na jednotlivé medzinárodné organizácie, ich právne aspekty, aktuálne dianie a  zmeny v tejto oblasti.

 

Kontaktujte nás:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
milos.levrinc@umb.sk
154 
048 446 3154