Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právo medzinárodného obchodu

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

     Predmet Právo medzinárodného obchodu sa venuje špecifickým otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov a obchodných transakcií cezhraničného charakteru. Nosné otázky ktorým sa predmet venuje sú najmä organizácia a inštitucionalizácia medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodný menový systém a ochrana investícií. Ďalej je pozornosť venovaná osobitným typom zmluvných záväzkov typickým pre medzinárodný obchod (franchising, leasing, medzinárodná kúpna zmluva, prepravné zmluvy a pod.), riešením sporov v medz. obchode najmä prostredníctvom arbitráže, ochrane práv z duševného vlastníctva v medz. obchode a podobne.

 

Sylabus predmetu a otázky sú k dispozícii v prílohe.

 

Kontaktujte nás:
JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
milos.levrinc@umb.sk
154 
048 446 3154