Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právo Európskej únie

Predmet Právo Európskej únie I. je povinný predmet, vyučovaný v bakalárskom štúdiu.

     Obsahom predmetu je inštitucionálna výstavba, systém a pramene práva Európskej únie a jeho základná charakteristika. Je to jeden z profilových predmetov Právnickej fakulty UMB. Jeho úlohou je objasniť základné otázky práva EÚ, inštitúcie a tvorbu a postavenie právnych aktov EÚ. Má tiež poskytnúť študentom taký prehľad a informácie, aby sa v tomto rýchlo sa vyvíjajúcom právnom systéme ľahko orientovali.

 

Kontaktujte nás: 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. |
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Vlasta.Kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245
 
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154