Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

     Jeho účelom je prehĺbiť orientáciu študentov práva v jednotlivých systémoch ochrany ľudských práva a ich kontrolných mechanizmoch, so zameraním na judikatúru kľúčových súdnych orgánov európskych inštitúcií (EÚ a Rada Európy) v oblasti ľudských práv, ktoré sú základom štandardov záväzných i pre Slovenskú republiku.

 

Kontaktujte nás: 
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 108 
048 446 3116
 
JUDr. Marica Pirošíková |
JUDr. Marica Pirošíková
Doktorandka, I. ročník 
 
marica.pirosikova@umb.sk
 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici