Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

     Jeho účelom je prehĺbiť orientáciu študentov práva v jednotlivých systémoch ochrany ľudských práva a ich kontrolných mechanizmoch, so zameraním na judikatúru kľúčových súdnych orgánov európskych inštitúcií (EÚ a Rada Európy) v oblasti ľudských práv, ktoré sú základom štandardov záväzných i pre Slovenskú republiku.

 

Kontaktujte nás: 
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154
 
JUDr. Marica Pirošíková, PhD. |
JUDr. Marica Pirošíková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
marica.pirosikova@umb.sk
253 
048 446 3253