Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Introduction to Legal English

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

Cieľom predmetu je vymedzenie základných právnych pojmov v angloamerickej angličtine. Oboznámenie sa s právnymi odvetviami angloamerického právneho systému so zameraním sa na predmety, ktoré sa vyučujú na rôznych právnických fakultách. Analýza prameňov práva v angloamerickom právnom systéme v porovnaní so slovenským právnym systémom. Vymedzenie právnej terminológie z oblasti ústavného práva, volebného systému, medzinárodného práva verejného a vlastníckeho práva. Vymedzenie právnej terminológie z oblasti duševného práva, kontraktov, ukončenia kontraktov a rodinného práva. Vymedzenie právnej terminológie z oblasti práva občianskoprávneho deliktu, práva spoločností, likvidácie a bankrotu. Vymedzenie právnej terminológie z oblasti pracovného práva, občianskeho práva a trestného práva. Vymedzenie právnej terminológie z oblasti trestného práva procesného, inštitúcií EÚ, Európskeho súdu a európskej legislatívy. 

Prednášajúca: 

PhDr. Anna Schneiderová, PhD. |
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Tajomníčka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
155 
048 446 3155