Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Európske medzinárodné právo súkromné

Zaradenie predmetu

Predmet Európske medzinárodné právo súkromné je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

Chcete vedieť ? ... :

  • Chcete vedieť prečo môže EÚ za Slovenskú republiku dojednávať a ratifikovať medzinárodné zmluvy?
  • Chcete vedieť prečo majú vo Švajčiarsku rovnaké pravidlá pre právomoc súdov ako v EÚ, ale napr. v Dánsku môžete mať problém s vymáhaním svojho dedičského práva?
  • Chcete vedieť čo je to princíp krajiny pôvodu a prečo nie je obchádzaním zákona ak založia občania SR obchodnú spoločnosť v inom členskom štáte, ale od začiatku vykonávajú svoje obchodné aktivity len cez pobočku v SR?

Na tieto a ďalšie otázky fungovania EÚ dostanete odpoveď na predmete Európske medzinárodné právo súkromné. Medzinárodné právo súkromné, resp. cezhraničné právne vzťahy slúžia ako príklad na ktorom bude demonštrované akými cestami európske právo ovplyvňuje realizáciu súkromnoprávnych vzťahov a rozhodovanie o nich.

Čo vás predmet naučí:

V prvom rade myslieť v intenciách európskeho práva. V rámci kurzu by sa mali študenti naučiť ktoré základné princípy ovplyvňujú výklad a aplikáciu nariadení EÚ upravujúcich cezhraničné právne vzťahy (a nielen tie), ale tiež ktoré základné princípy európskeho práva ovplyvňujú myslenie eur. inštitúcií a to tak pri prijímaní európskej legislatívy, ako i pri riešení sporov vznikajúcich pri jej aplikácii.

Študenti sa okrem iného naučia tiež vyhľadávať informácie o európskom práve v rôznych databázach.

Bonusom je možnosť naučiť sa anglickú terminológiu, zvolením si inojazyčnej verzie predmetu.

V akom jazyku sa predmet vyučuje

Predmet je možné absolvovať v slovenskom, alebo v anglickom jazyku. Podľa želania študentov je možné výuku v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku kombinovať.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Predmet môže byť užitočný pre každého kto sa chystá pracovať v európskych štruktúrach alebo v slovenských vládnych orgánoch, ale tiež pre každého právnika, či sa chystá do firemnej sféry, alebo na advokátsku dráhu.

 

Materiály k predmetu sú dostupné on-line

Materiály k predmetu sú dostupné on-line, prostredníctvom e-learningového portálu UMB https://lms2.umb.sk . Do e-learningového kurzu predmetu je možné sa prihlásiť dvomi spôsobmi: prihlásením sa do systému využitím svojho prideleného študentského prihlasovacieho mena a hesla, alebo cez hosťovský prístup - pre tento prístup je potrebné si vypýtať u vyučujúcej prihlasovacie heslo. Osobitne je vytvorený e-learningový kurz pre slovenskú verziu predmetu a anglickú verziu predmetu.

Vstup do e-learningových kurzov:

EMPS   EPIL

 

Sylabus predmetu a otázky na skúšku

 Syllabus of the Private International Law Course avalaible in annex. The cours is equipped by e-learning module in LMS (Moodle) System of UMB.

 

 Prednášajúci / lecturer:

JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151

Prílohy ku stránke: