Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Predmety katedry sú usporiadané podľa vedných odborov v ktorých katedra zabezpečuje výuku, v poradí:

  • medzinárodné právo verejné
  • medzinárodné právo súkromné
  • právo Európskej únie
  • cudzie jazyky

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici