RSS RSS print

zmena -prvé stretnutie European Union IM Law v LS 2018/2019

Oznamujem študentom, ktorí majú  v letnom semestri 2018/2019

 zapísaný  predmet v aise

Právo vnútorného trhu Európskej únie

a

European Union Internal Market Law,

že prvé prednášky a semináre sa budú konať

podľa rozvrhu   v druhom týždni mesiaca Február

Prvé stretnutie bude  dňa 12.02.2019 o 15.00 hod. v m. č. 137

 

Ďakujem za porozumenie.

 

Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela