RSS RSS print

Úvodné stretnutie ku Klinike právneho poradenstva I.

OZNAM pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia!

Úvodené stretnutie ku Klinike právneho poradenstva I. pre tých študentov (denní aj externí), ktorí si predmet zapísali v aise sa bude konať v utorok, dňa 5. februára 2019 o 14:00 hod. priamo v Kancelárii Centra právnej pomoci, Banská Bystrica (Skuteckého ulica č.30, BB, budova vedľa Okresného súdu BB).

                                                           JUDr. Saktorová

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela