RSS RSS print

termíny na skúšky

Oznamujem študentom denného aj externého štúdia,

že termíny na skúšky z predmetu

Právo vnútorného trhu Európskej únie

a

Súdny systém Európskej únie

 

sú vypísané v Aise , môžete sa prihlásiť.

 

 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela