RSS RSS print

Skúška z predmetu SPS - záverečná prezentácia seminárnych prác

Oznam pre študentov 2.roč. Bc. štúdia

Oznamujeme študentom zapísaným na predmet Svetové právne systémy, že záverečná ústna prezentácia seminárnych prác sa bude konať v stredu 12.decembra 2018 o 8:30 v miestnosti č. 128.

za správnosť: JUDr. Elena Júdová, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela