RSS RSS print

Prerušenie výuky / Interruption of teaching - courses EMPS, EPIL, ICP

Oznamujeme študentom že výuka predmetov:  ///  We inform the students that the courses:

Európske medzinárodné právo súkromné

European Private International Law

International Civil Procedure

nebude prebiehať v týždni od 1. do 5. apríla 2019 /// will not be running in the week from 1. to 5. april 2019.

 

Elena Judova

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela