Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právna komunikácia v NJ - NEOTVÁRANÁ

OZNAM pre študentov Bc. štúdia

Oznamujeme študentom Bc. štúdia že predmet Právna komunikácia v Nemeckom jazyku I. až IV. sa v tomto akademickom roku nebude otvárať, vzhľadom na výpadok vyučujúceho predmetu. Prosíme študentov aby si predmet odobrali zo svojich zápisných hárkov v AIS a namiesto neho zapísali iný povinne voliteľný predmet. 

Zároveň chceme všetkých informovať že za vyučujúcu sa aktívne snažíme nájsť náhradu. V prípade úspechu sa bude predmet otvárať v nasledujúcom akademickom roku. 

V Banskej Bystrici, dňa 17.sep. 2023

JUDr. Elena Júdová, PhD., univ doc., vedúca katedry