Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

konzultácie k ZP doc. JUDr. Kunová, CSc

Oznamujem študentom,  ktrorí majú u mňa zvolenú tému záverečnej bakalárskej práce a diplomovej práce, že konzultácie k témam

budú prebiehať každý podnelok  v čase od 17.00 do 19.00 hod.  cez MS Teams.
Na konzultácie je potrebné sa prihlásiť elektronicky na email do 12.00 hod. vlasta.kunova19@gmail.com
 

 
 
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.