RSS RSS print

12/03/2019 výučba 1. a 2 ročník Bc.

OZNAM!

Oznamujeme študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia, že dňa 12.3.2019 bude výučba (prednáška a semináre) predmetov MPV II.,Diplomatické právo, protokol a spoločenská etiketa a Dejiny diplomacie nahradená prednáškou JUDr. Barbary Illkovej Phd, generálnej riaditeľky Sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na tému "Systém kvázisúdnych orgánov a kontrolných mechanizmov OSN".

Prednáška je POVINNÁ pre všetkých študentov 2 ročníka Bc. štúdia.

Prednáška je vysoko odporúčaná pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia.

 

Dr. Saktorová

Dr. Beňo

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela