RSS RSS print

1 ročník Bc externé štúdium - oznam

Oznamujem študentom 1 ročníka Bc. externé študium,  že náhradná prednáška (namiesto prednášky zo  dňa  24.09.2021) z predmetu Introduction to Legal English

sa uskutoční v piatok 17.12. 2021  o  08.00 – 10.40 (4h).

Ďakujem za porozumenie

S pozdravom

 

PhDr. Schneiderová Anna, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela