Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Legal aspects of the introduction of the Euro in the Slovak republic


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici