Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici