Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katolícke sociálne myslenie ako prameň práva


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici