Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dane, poplatky, clo a ďalšie povinné platby. (Vymedzenie pojmov a právna úprava)


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici