Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Devízové právo v Slovenskej republike. Devízový zákon s komentárom.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici