RSS RSS print

Osobitné druhy správneho konania

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Pekár, Bernard - Srebalová, Mária - Barancová, Andrea a kolektív
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1133-1
Počet strán:188
Kúpiť teraz za 5,40 €
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela