Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Finančné právo I. časť. Právna úprava rozpočtov, menové právo, devízové právo, právo finančného trhu.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici