print

Finančné právo I. časť. Právna úprava rozpočtov, menové právo, devízové právo, právo finančného trhu.

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Kubincová Soňa, doc. JUDr. PhD. - Leitnerová Lucia, JUDr. Ing.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0877-5
Počet strán:402
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela