RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Dane, poplatky, clo a ďalšie povinné platby. (Vymedzenie pojmov a právna úprava)
Daňový poriadok - komentár
Devízové právo v Slovenskej republike. Devízový zákon s komentárom.
Finančné právo I. časť. Právna úprava rozpočtov, menové právo, devízové právo, právo finančného trhu.
Osobitné druhy správneho konania
Právne aspekty komerčného bankovníctva

Právne aspekty komerčného bankovníctva (Iné)

Autor/Kolektív:JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-464-7

Učebná pomôcka obsahuje základné poznatky o právnej úprave komerčných bánk v Slovenskej republike.

Slovenské finančné právo I. časť

Slovenské finančné právo I. časť (Iné)

Autor/Kolektív:doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0128-8

Učebná pomôcka je zameraná na zaradenie a charakteristiku finančného práva, ako samostatného odvetvia práva v Slovenskej republike, pričom rozoberá jednotlivé jeho podsystémy.

Vybrané problémy dane z príjmov fyzických osôb

Vybrané problémy dane z príjmov fyzických osôb (Iné)

Autor/Kolektív:JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-387-9

Publikácia poukazuje na vybrané okruhy právnej úpravy dane z príjmov fyzických osôb.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela