RSS RSS print

Transformácia technicko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov

Informácie o projekte

Transformácia technicko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov

JUDr. Miroslav Slašťan, PhD., doc. JUDr. Ján Reken, PhD., JUDr. Júlia Ondrová, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela