RSS RSS print

Pozemkové právo

Pozemkové právo je zamerané na jednotlivé inštitúty a konania týkajúce sa pozemkového práva.  V priebehu semestra budú študenti oboznámení s vybranou problematikou pozemkového práva a taktiež základnými inštitútmi tejto oblasti.  Cieľom tohto predmetu je oboznámenie študentov s teoretickými východiskami problematiky pozemkového práva a následnou aplikáciou týchto inštitútov v praxi. Ťažiskom tohto predmetu je príprava študentov na aplikovanie získaných vedomostí pri praktickom využití získaných poznatkov.

 

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB