RSS RSS print

zmena SPP a SPH JUDr. Píry

Oznam študentom

 

Oznamujem študentom dennej aj externej formy štúdia,

že z dôvodu  mojej účasti na štátniciach

sa skúška z predmetu  Správne právo hmotné

a Správne právo procesné

  dňa 22.05.2019 presúva  na  16.00 hod.

Ďakujem za porozumenie.

 

 JUDr.  Martin Píry.  PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela