RSS RSS print

SPP zmena času JUDr. Barancová

OZNAM PRE ŠTUDENTOV

 

Oznamujem študentom, že skúška z  predmetu

Správne právo procesné

dňa 20.05.2019  začne  už o 8,30 hod.

pôvodný termín 13.00 hod. sa ruší.

Ďakujem za porozumenie.

 

 

JUDr. Andrea Barancová, PhD.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV

 

Oznamujem študentom, že skúška z  predmetu

Správne právo procesné

dňa 20.05.2019  začne  už o 8,30 hod.

pôvodný termín 13.00 hod. sa ruší.

Ďakujem za porozumenie.

 

 

JUDr. Andrea Barancová, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela