RSS RSS print

SPH II . zmena termínu skúšky

OZNAMUJEM  študentom,

 

že z dôvodu pracovných povinností

 sa skúška  z predmetu Správne právo hmotné II.

denná aj externá forma štúdia

presúva zo dňa 14.05.2019  / utorok/  o 14.00 hod.

na 15.05.2019  / streda/ o 14.00 hod.

Zoznam zapísaných  študetnov na termín sa nemení.

 

                                                                                                 Ďakujem za porozumenie.

 


doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár,  PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela