Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Externí spolupracovníci

Meno: prof. Mykola Sidak, DrSc.
Funkcia v zaradení: vysokoškolský učiteľ
Zaradenie:  externý spolupracovník katedry
E-mail:  -momentálne nepridelený-
Kancelária:
Telefónne číslo: