RSS RSS print

Doktorandi

Interní doktorandi

Mgr. Michal Úradník | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michal Úradník
Doktorand, I. ročník 
 
michal.uradnik@umb.sk
248 
048 446 3248

Externí doktorandi

Mgr. Kristína Alakšová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Kristína Alakšová
Externá doktorandka 
 
kristina.alaksova@umb.sk
 
Dipl.-Jur. Michal Benko | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dipl.-Jur. Michal Benko
Externý doktorand 
 
michal.benko@umb.sk
 
JUDr. Ing. Jaroslav Bič | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Jaroslav Bič
Externý doktorand 
 
jaroslav.bic@umb.sk
 
JUDr. Stanislav Birošík | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Stanislav Birošík
Externý doktorand 
 
stanislav.birosik@umb.sk
 
Martin Dieter | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Martin Dieter
Externý doktorand 
 
martin.dieter@umb.sk
 
Karin Annemarie Eberl | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Karin Annemarie Eberl
Externá doktorandka 
 
karinannemarie.eberl@umb.sk
 
JUDr. Marián Gešper | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marián Gešper
Externý doktorand 
 
marian.gesper@umb.sk
 
Mgr. Lívia Chlebničanová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Lívia Chlebničanová
Externá doktorandka 
 
livia.chlebnicanova@umb.sk
 
JUDr. Ing. Darina Králiková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Darina Králiková
Externá doktorandka 
 
darina.kralikova@umb.sk
 
Tim Alexander Kreutzmann | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tim Alexander Kreutzmann
Externý doktorand 
 
timalexander.kreutzmann@umb.sk
 
Dipl.-Jur.Univ. Kai Tobias Lembach | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dipl.-Jur.Univ. Kai Tobias Lembach
Externý doktorand 
 
kaitobias.lembach@umb.sk
 
Ass. iur. Andreas Mussmann | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ass. iur. Andreas Mussmann
Externý doktorand 
 
andreasmussmann@umb.sk
 
Ing. Jana Neumann | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Jana Neumann
Externá doktorandka 
 
jana.neumann@umb.sk
 
JUDr. Lukáš Peško | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Lukáš Peško
Externý doktorand 
 
lukas.pesko@umb.sk
 
JUDr. Martin Peťko | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Martin Peťko
Externý doktorand 
 
martin.petko@umb.sk
 
Patrick Matthias Rogozenski | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Patrick Matthias Rogozenski
Externý doktorand 
 
patrickmatthias.rogozenski@umb.sk
 
JUDr. Pavol Sádel | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Pavol Sádel
Externý doktorand 
 
pavol.sadel@umb.sk
 
Ass. iur. Markus Stefan Seitenberg | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ass. iur. Markus Stefan Seitenberg
Externý doktorand 
 
markusstefan.seitenberg@umb.sk
 
JUDr. Alžbeta Slašťanová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Alžbeta Slašťanová
Externá doktorandka 
 
alzbeta.slastanova@umb.sk
 
JUDr. Stanislav Stehura | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Stanislav Stehura
Externý doktorand 
 
stanislav.stehura@umb.sk
 
Mgr. Sára Tarnociová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Sára Tarnociová
Externá doktorandka 
 
sara.tarnociova@umb.sk
 
JUDr. Ing. Mgr. Bystrík Vidašič | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Mgr. Bystrík Vidašič
Externý doktorand 
 
bystrik.vidasic@umb.sk
 
Bernd Jürgen Zimmermann | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bernd Jürgen Zimmermann
Externý doktorand 
 
bernd.jurgenzimmermann@umb.sk
 
JUDr. Juraj Žemba | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Juraj Žemba
Externý doktorand 
 
juraj.zemba@umb.sk
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela