RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
sona.kubincova@umb.sk
232 
048 446 3232

Docenti

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
sona.kubincova@umb.sk
232 
048 446 3232
doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
bernard.pekar@umb.sk
č. 159 
048 446 3159

Odborní asistenti

JUDr. Andrea Barancová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
č. 155 
048 446 3155
JUDr. Tatiana Kubincová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
tatiana.kubincova@umb.sk
247 
048 446 3247
JUDr. Ing. Lucia Leitnerová   | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Lucia Leitnerová
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lucia.leitnerova@umb.sk
247 
048 446 3247
JUDr. Martin Píry, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Martin Píry, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
martin.piry@umb.sk
č. 151 
048 446 3151

Nepedagogickí zamestnanci

Eva Kukulová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Eva Kukulová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.kukulova@umb.sk
č. 162 
048 446 3162, 0918 901 723
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB