RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
sona.kubincova@umb.sk
232 
048 446 3232

Profesori

prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
bernard.pekar@umb.sk
č. 159 
048 446 3159

Docenti

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
sona.kubincova@umb.sk
232 
048 446 3232

Odborní asistenti

JUDr. Andrea Barancová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
č. 155 
048 446 3155
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Poverená funkciou prodekanky pre pedagogickú činnosť 
Odborná asistentka 
andrea.Sevcikova@umb.sk
169 
048 446 3169
JUDr. Tatiana Kubincová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
tatiana.kubincova@umb.sk
247 
048 446 3247
JUDr. Martin Píry, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Martin Píry, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
martin.piry@umb.sk
č. 151 
048 446 3151

Externí vyučujúci

prof. Mykola Sidak, DrSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Mykola Sidak, DrSc.
Externý pracovník 
Externý vyučujúci 
mykola.sidak@umb.sk
 

Interní doktorandi

Mgr. Michal Úradník | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michal Úradník
Doktorand, I. ročník 
 
michal.uradnik@umb.sk
248 
048 446 3248

Nepedagogickí zamestnanci

Alexandra Rýsová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
121 
048 446 3162, 0915396981
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela