RSS RSS print

Tézy na rigorózne konanie z predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

tézy na rigorózne konanie z predmetu Dejiny štátu a práva nájdete v prílohe.

 

                                                                Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

                                                                     vedúci Katedry dejín štátu a práva

 

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela