Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Témy rigoróznych prác - Dejiny štátu a práva

Vážené kolegyne a kolegovia,

v prílohe nájdete témy rigoróznych prác z Dejín štátu a práva.

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

         predseda rigoróznej komisie.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici