Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989, 2. doplnené a prepracované vydanie


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici