Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rímske zmluvné právo.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici