Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici