RSS RSS print

Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov.

Informácie o projekte

Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov.

Skaloš Martin, JUDr., PhD., Šošková Ivana, JUDr., PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela