Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Social and Legal Interaction in Central Europe

Katedra teórie štátu a práva ponúka a zabezpečuje výučbu predmetu v anglickom jazyku s názvom Social and Legal Interaction in Central Europe. Tento predmet, ktorého slovenský ekvivalent znie „Sociálno-právna interakcia v strednej Európe“, má propedeutický charakter k štúdiu práva. Študent získa vedomosti o vývoji vzájomnej ľudskej interakcie od najstarších čias existencie našich predkov na našom území až do súčasnosti. Predmet je obsahovo zameraný na pochopenie obsahu faktického výkonu ale aj právnej úpravy vzájomnej pomoci medzi ľuďmi navzájom, ako aj  ľuďmi a rôznymi spoločenstvami v dobách, kedy ešte neexistovala sociálna starostlivosť organizovaná verejnou mocou (v dnešnej terminológii právo sociálneho zabezpečenia).

 

Prílohy ku stránke: